Система ASCAR- Anti-terrorist System of Control, Announcement and Reaction

ASCAR e антитерористична специализирана интегрирана система за контрол, оповестяване, информационно обезпечаване и координиране на действията на националните служби при възникване на терористичен акт.

прочетете повече

Услуги

Предлагани услуги, базирани на системата ASCAR

  • Математическо моделиране на терористичен акт
  • Експертиза на терористичния акт
  • Превантивно определяне на критичните точки с най-висока степен на уязвимост.
  • Превантивни антитерористични архитектурно-строителни динамични оценки на сгради.
  • Разработване на прогностични модели чрез компютърна симулация (метро станции, спортни зали, аерогари, автогари, ЖП гари и други).
  • Обучение на служители от Спешна помощ, Гражданска защита и Специалните служби за адекватни действия при терористичен акт.
прочетете повече

Актуално

В историята на човечеството няма столетие, свързано с толкова много трагедия, като 20-ти век. Наред с двете световни войни, голямото количество регионални войни и въоръжени конфликти  още по темата ..
Основен проблем днес, в борбата с терористичните взривове е: Създаването на нови организационни модели на предболничната и болничната помощ, ... още по темата ..
Описание на инцидента, медицинска реакция и икономическа стойност на последствията от терористичния инцидент в Мадрид на 11- ти март 2004 година  още по темата..
Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма 
(2015 – 2025 г.)

Национален план за противодействие на тероризма