За нас

БИОМЕДИКАЛ СОЛЮШЪНС ООД e българска фирма, която предлага специализирани иновативни решения за адекватни действия на държавните институции при възникване на терористичен взрив и решения за превенция.

Повече от осем години eкип от водещи специалисти от Медицинска академия, София и български учени, работещи в европейски научни институции, разработват авангардни системи за контрол, реакция и минимизиране на човешките поражения при възникване на терористични акт. Усилията на екипа са насочени към създаване на инструментариум за по-нататъшно развитие на антитерористичната теория, реакция и практика, с цел предлагане на решения за превенция на терористични взривове и запазване на човешкия живот.

Интересът ни към тематиката (взривовете с терористичен характер) е продиктуван най-вече от възможността за прогнозиране на медицинските последствия от взрива. През 2010 създадохме математически модел с цел прогнозиране на нараняванията, типа и сериозността травмите, получени сред цивилното население в следствие на терористичен взрив ( модел на травмите). Стратегическата ни цел бе да се противодейства по възможно най-ефективен начин на взривовете с терористичен характер.

Разбира се в този си вид разработката имаше по-скоро методологичен, отколкото приложен характер, тъй като не можеше да се очаква, че в момента на взрива някой ще ни съобщи изброените по-горе начални данни за моделиране.

За да бъде запълнен посоченият пропуск и да бъде решен проблемът с приложимостта на разработката, в началото на 2012 година бе разработен иновационен метод (Petkov, Mladenov, & Kalitzin, 2013), за real time възстановяване на тримерните 3D координати на обекти по 2D снимки/филми получени от две различни камери, заснемащи една и съща сцена. Методът бе тестван в реални условия, специално за приложението му за автоматична детекция на взривове.т.е. бе демонстрирано (в случай, че в кадъра има взрив) определянето на точното му местоположение и мощност. Посочената научна публикация направи реално разработването и инсталирането на системата за реакция срещу терористични взривове - ASCAR.

Екип

Полковник Николай Младенов, MD, дмн е доцент в „Катедрата по анестезиология и интензивно лечение“ при ВМА и Националния медицински консултант интензивни грижи. Той има над 80 публикации и специализации в Германия, Австрия и Швейцария.

Георги Петков, PhD е математик, научен сътрудник в Колеж по инженерство, математика и физическите науки в Университета на Ексетър, Великобритания, и изследовател в "Wellcome Trust Centre по биомедицинско моделиране и анализ", Университета на Ексетър, Великобритания. Текущ проект: "Dynamic моделиране на сложни мозъчни мрежи"

Стилиян Калицин , PhD е физик, професор по външна факултет, Изображение Sciences Institute, University Medical Centre Utrecht и клинична физик и главен съветник в Медицинска техника при (Sein) Фондация, Епилепсия Институт NL .

Техническа обезпеченост

Биомедикал Солюшънс ООД разполага с дейта център, в които се разработват, работят и съхраняват офтуерните продукти на фирмата. Реализираните математически модели в софтуера генерират огромен брой извършвани изчисления, които се изпълняват в реално време, благодарение на ползването на висок клас технологии за виртуализация на сървъри, дискови масиви и мрежова инфраструктура. Дейта центровете на фирмата осигуряват изключително надеждна, и отказоустойчива среда за безотказна работа огромните масиви с бази данни.

За да отговори на високите изисквания в развитието на съвременните ИТ технологии , фирмата създаде дейта център за развойна дейност. Това позволява на нашия екип да работи и да експериментира с най-новите ИТ разработки и приложения. По този начин осигурихме подходяща среда за тестване за всякакви решения и технологии, които биха могли да бъдат от интерес за нашите клиенти.