Предлагани услуги, базирани на системата ASCAR

  • Динамично реконструктивно математическо моделиране на терористичен акт по зададени параметри (модел на взрива);

  • Прогнозиране на нараняванията, типа и сериозността травмите, получени сред цивилното население, вследствие на терористичен взрив (модел ма травмите);

  • Ситуативно-техническа експертиза на възникнал терористичния акт;

  • Превантивно определяне на критичните точки с най-висока степен на уязвимост при терористичен акт в посочени от специалните служби обекти, съдействие за определяне на най-безопасен маршрут на движение и престой

  • Превантивни антитерористични архитектурно-строителни динамични оценки на сгради и предлагане на конструктивни решения за сигурност при изграждането и реконструкцията на държавни, общински, ведомствени, стопански, търговски, спортни, увеселителни и други обекти

  • Разработване на прогностични модели чрез компютърна симулация (метро станции, спортни зали, аерогари, автогари, жп гари и други), с цел създаване на стандартни оперативни процедури за поведение при възникване на терористичен акт;

  • Разработване на логистични модели на действие на Спешна помощ при възникване на терористичен акт

  • Обучение на служители от Спешна помощ, Гражданска защита и Специалните служби за адекватни действия при възникване на терористичен акт 

За повече информация, свържете се с нас