Можете да ни намерите на адрес:

ул. Акад. Г. Бончев, комплекс на БАН, 
Блок 9, Офис 319
1113 София, България

да ни се обадите на:
тел.: +3592 971 5543
Факс: +3592 971 5541

или да ни пишете на имейл:e-mail:  
office@biomedicalsolutions.eu