Полковник Николай Младенов, MD, дмн е доцент в „Катедрата по анестезиология и интензивно лечение“ при ВМА и Националния медицински консултант интензивни грижи. Той има над 80 публикации и специализации в Германия, Австрия и Швейцария.

Георги Петков, PhD е математик, научен сътрудник в Колеж по инженерство, математика и физическите науки в Университета на Ексетър, Великобритания, и изследовател в "Wellcome Trust Centre по биомедицинско моделиране и анализ", Университета на Ексетър, Великобритания. Текущ проект: "Dynamic моделиране на сложни мозъчни мрежи"

Стилиян Калицин , PhD е физик, професор по външна факултет, Изображение Sciences Institute, University Medical Centre Utrecht и клинична физик и главен съветник в Медицинска техника при (Sein) Фондация, Епилепсия Институт NL .