БИОМЕДИКАЛ СОЛЮШЪНС ООД e българска фирма, която предлага специализирани иновативни решения за адекватни действия на държавните институции при възникване на терористичен взрив и решения за превенция.

Повече от осем години eкип от водещи специалисти от Медицинска академия, София и български учени, работещи в европейски научни институции, разработват авангардни системи за контрол, реакция и минимизиране на човешките поражения при възникване на терористични акт. Усилията на екипа са насочени към създаване на инструментариум за по-нататъшно развитие на антитерористичната теория, реакция и практика, с цел предлагане на решения за превенция на терористични взривове и запазване на човешкия живот.

Интересът ни към тематиката (взривовете с терористичен характер) е продиктуван най-вече от възможността за прогнозиране на медицинските последствия от взрива. През 2010 създадохме математически модел с цел прогнозиране на нараняванията, типа и сериозността травмите, получени сред цивилното население в следствие на терористичен взрив ( модел на травмите). Стратегическата ни цел бе да се противодейства по възможно най-ефективен начин на взривовете с терористичен характер.

Разбира се в този си вид разработката имаше по-скоро методологичен, отколкото приложен характер, тъй като не можеше да се очаква, че в момента на взрива някой ще ни съобщи изброените по-горе начални данни за моделиране.

За да бъде запълнен посоченият пропуск и да бъде решен проблемът с приложимостта на разработката, в началото на 2012 година бе разработен иновационен метод (Petkov, Mladenov, & Kalitzin, 2013), за real time възстановяване на тримерните 3D координати на обекти по 2D снимки/филми получени от две различни камери, заснемащи една и съща сцена. Методът бе тестван в реални условия, специално за приложението му за автоматична детекция на взривове.т.е. бе демонстрирано (в случай, че в кадъра има взрив) определянето на точното му местоположение и мощност. Посочената научна публикация направи реално разработването и инсталирането на системата за реакция срещу терористични взривове - ASCAR.