Система ASCAR- Anti-terrorist System of Control, Announcement and Reaction

ASCAR e антитерористична специализирана интегрирана система за контрол, оповестяване, информационно обезпечаване и координиране на действията на националните служби при възникване на терористичен акт.

Системата генерира в реално време информация за местоположението и вида на терористичния акт, очакваните материални и нематериални поражения, включително жертви и ранени, както и алгоритъм за действие на Спешната помощ.

Стратегическата цел е да се противодейства по възможно най-ефективен начин на взривовете с терористичен характер, като се работи в следните две направления:

Да се предотврати (минимизира) възможността за възникване на терористични взривове на обществени места;

Да се конструира адекватна стратегия за минимизиране на жертвите сред цивилното население при взривове от терористичен характер.

При възникване на терористичен взрив на обществено място, най-важна е организацията на служби като спешна помощ, полиция, пожарна, и гражданска защита, които трябва да пристигнат на мястото на инцидента и максимално бързо и ефективно да ограничат последствията, водещи до възможна смърт сред поразените. За да могат да оптимизират организацията си и начина си на действие, те трябва да разполагат с предварителна информация за броя на поразените, типа на травмите и тяхната тежест.

Функционални възможности

Чрез система от постоянно действащи камери и детектори, информацията от мястото на терористичния взрив се предава на Националния координационен център (НКЦ).

За по-малко от минута, чрез НКЦ, към Висшето ръководство на държавата, Спешна помощ, Гражданската отбрана и Противопожарна служба, МВР и Специалните служби се предава информация за:

 • точно локализиране на местоположението на взрива
 • детекция на силата/мощността на взрива(в тротилов еквивалент
 • прогнозиране на разрушенията
 • фиксиране на зоните на поражение

 • прогнозиране на: броя на ранените
  • типа на травмите
  • тежестта на травмите
 • координиране и оптимизиране на мерките за масова защита

Информацията се предава в реално време, като времевият интервал, за който системата анализира инцидента е около 1 минута!

На практика, Националния координационен център координира взаимодействието между различните служби за спешна помощ, което води до навременна, организирана и адекватна реакция в случай на терористичен акт на обществено място.

Системата ASCAR подпомага Националния координационен център за координирани действия с всички отговорни институции с предоставяне на синтезирана информация по:

 • Организиране реакцията и взаимодействието между министерствата и службите
 • Информиране населението и международната общност в реално време
 • Обезопасяване на мястото на инцидента и обезпечаване действията на спешната помощ
 • реконструкция на инцидента и незабавни оперативно-издирвателни мероприятия
 • триаж и първична обработка на ранените
 • координиране реакцията и разпределението на ранените по болници и служби

Иновации решения в системата ASCAR

Основната набор от научни проблеми, които са при разработването на системата, е:

1. Създаване на математически модел за симулация на разпространение взривната вълна във времето вътре в закрити и открити пространства.

2. Синтез на математическия модел за симулация със спектъра на травми от взрива сред цивилното население в определена среда (вътрешен / външен)

Използването на създадените модели позволява:

 • Да се оптимизира организацията на създадените PHTLS / BTLS медицинска помощ

 • Да се ползват най-новите разработки на съответната методика, за да се сведат до минимум рисковете на жертвите;

 • Анализ и оценка, сравнение и избор на най-подходящите алгоритми за поведение в случай на масови бедствия, предизвикани от терористични взривове;

 • Прогноза и препоръка за необходимия ресурс за управление на такива инциденти;

 • Определяне набор от специфични алгоритми, използвани за бъдещ реинженеринг на процеса

Медицински протоколи

Системата ASCAR генерира информация и определя зони на поражения от центъра на терористичната атака към периферията. Системата подава информацията за хората в различни зони, която включва предполагаемия брой на жертвите, предполагаемия брой на ранените, видове и степен на уврежданията, и генерира протоколи за действие за медицинските екипи.

НКК предупреждава / обявява най-близките болници и спешни центрове и организира тяхната реакция. Екипи от служители от различни болници и центровете за спешна помощ чрез съответните медицински протоколи извършват сортировка, стабилизация (първа помощ) и евакуация на ранените до болниците, спешните отделения и травматологични центрове.

Медицински протоколи за действие са създадени в електронен и печатен вид и се предоставят в реално време (до 1 минута след терористичната атака) за медицинските екипи, които след пристигането им на мястото започват да приоритезират спасителните процедури. Всяко приоритетно действие от протокола има различен цвят, и се поставя върху ръцете на жертвите и ранените. След осигуряване на първа помощ, пострадалите са евакуирани в медицинските центрове.

Превенция

Системата ASCAR може да се използва за симулиране на хипотетични инциденти и прогнозиране на резултати. Към това се добавя още един слой на функционалност - превантивната употреба. В място, където системата е внедрена и се ползва, могат да се прогнозират щетите и жертвите на хипотетичен взрив от всякакъв вид в определено от потребителя място и да се изчисли магнитуда на взрива

Тази информация включва отделните зони на нараняване с оценки за различните видове травми в зависимост от разстоянието от центъра на взрива

Това, наред с други резултати помага за управление потока на трафика в даден район - облекчаване на места, където потенциалните вреди / жертви от терористична атака са високи, създаване на нови архитектурни решения за изграждане, за да бъде съоръжението по-устойчиво на терористични актове и да се минимизират потенциалните жертви.

Сфери на приложение , клиенти

Модули на система ASCAR могат да бъдат внедрени в държавни служби, отговорни за противодействие при терористични актове, като :

Спешна помощ
Гражданска защита
Специални служби
Следствие и прокуратура
Архитектура и строителство

Заключение

В национален план, внедряването на системата ASCAR осигурява:

 • Координация и управление на извънредните и предприетите действия от страна на всички национални служби в случай на терористичен акт в места, където системата е инсталирана и се експлоатира.

 • Превантивни анти-взривоопасни/ анти-терористични архитектурни и строителни решения при конструирането или реконструиращи се национални, общински, областни, бизнес, търговски, спортни, образователни, развлекателни и други обекти с обществено значение.

 • Превантивно определяне на критичните точки, най-уязвими от терористично нападение в избран от националните служби обект и принос при определянето на маршрутите за безопасност на движението

За повече информация, свържете се с нас

Симулация на евентуален терористичен акт в метро