За тероризма

В историята на човечеството няма столетие, свързано с толкова много трагедия, като 20-ти век. Наред с двете световни войни, голямото количество регионални войни и въоръжени конфликти, международният тероризъм, особено през последните 30 години на столетието, допринесе извънредно много за вписването в историята на човечеството на десетки страници на терор и насилие. 

още по темата ..

Взривна травма

Основен проблем днес, в борбата с терористичните взривове е : Създаването на нови организационни модели на предболничната и болничната помощ, които съществено да повишат нейната ефективност и да редуцират рисковете и заплахите за човешкия живот при ликвидиране на последствията от терористични атаки

още по темата ..

Актуално

В историята на човечеството няма столетие, свързано с толкова много трагедия, като 20-ти век. Наред с двете световни войни, голямото количество регионални войни и въоръжени конфликти  още по темата ..
Основен проблем днес, в борбата с терористичните взривове е: Създаването на нови организационни модели на предболничната и болничната помощ, ... още по темата ..
Описание на инцидента, медицинска реакция и икономическа стойност на последствията от терористичния инцидент в Мадрид на 11- ти март 2004 година  още по темата..
Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма 
(2015 – 2025 г.)

Национален план за противодействие на тероризма